Новини

Новини


   Като член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), АКЗ Бургас е част от международна бизнес общност на повече от 600 фирми и организации. Използвайки събитията и мрежата на ГБИТК, АКЗ Бургас ще се запознае с хората, които вземат решенията в областта на икономиката и политиката, за да имаме актуална информация […]

АКЗ-Бургас е член на Германо-Българската индустриално-търговска камараРеконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД АКЗ-БУРГАС ЕООД ще извърши строително-монтажни работи (СМР) за обект „Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД“

Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас ...