Днес на 14.02.2017г. фирма АКЗ-Бургас ЕООД чества 15 годишният си юбилей. За този дълъг период фирмата израсна до водеща в строителния бранш. АКЗ-Бургас ЕООД специализира в антикорозионни защити, изграждане и монтаж на метални строителни конструкции, строителни хидро и топлоизолации, строителство на жилищни цгради, саниране на много фамилни сгради и услуги […]

15 години АКЗ-Бургас ЕООД


Брегови център за управление на корабния трафик АКЗ-Бургас ЕООД ще извърши Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда”Брегови център за управление на корабния трафик”

Брегови център за управление на корабния трафикРемонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“ „АКЗ-Бургас“ ЕООД ще достави материалите и консумативите нужни за обновяването на пирса. Ще бъдат ремонтирани стендерите MLA-1, MLA-2 и ще бъде направена профилактика на MLA-3 и хидравличната централа на Пирс-2.

Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“


СМР във фабрика Сеново „АКЗ-Бургас“ ЕООД ще извърши следните дейности: Укрепване на фасадни панели; Хидроизолация на покрив; Промивен цех монолитна част; Защита на стоманена носеща конструкция от корозия; Възстановяване на тухлена стена на фасада север.

СМР във фабрика Сеново


Mонтаж на изпарители за производство на пара АКЗ-Бургас ЕООД ще извърши Строително монтажни работи на обект АВД-1. Ще бъдат монтирани изпарители за производство на пара 10 атмосфери и пара за сервизни нужди 5 атмосфери.

Mонтаж на изпарители за производство на пара