Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“ „АКЗ-Бургас“ ЕООД ще достави материалите и консумативите нужни за обновяването на пирса. Ще бъдат ремонтирани стендерите MLA-1, MLA-2 и ще бъде направена профилактика на MLA-3 и хидравличната централа на Пирс-2.

Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“


СМР във фабрика Сеново „АКЗ-Бургас“ ЕООД ще извърши следните дейности: Укрепване на фасадни панели; Хидроизолация на покрив; Промивен цех монолитна част; Защита на стоманена носеща конструкция от корозия; Възстановяване на тухлена стена на фасада север.

СМР във фабрика Сеново


Mонтаж на изпарители за производство на пара АКЗ-Бургас ЕООД ще извърши Строително монтажни работи на обект АВД-1. Ще бъдат монтирани изпарители за производство на пара 10 атмосфери и пара за сервизни нужди 5 атмосфери.

Mонтаж на изпарители за производство на пара
АКЗ-Бургас започна строителството на нова жилищна сграда с аптека и ЗОХ – „Бързо хранене” в партера и подземен гараж. Сградата е на тихо, спокойно и атрактивно място на 5мин до центъра на гр.Бургас. За повече информация относно сградата вижте в сайта dom.akz.bg  

Жилищна кооперация


„АКЗ-Бургас“ ЕООД спечели търга обявен от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за Изграждане на втори евакуационен изход и пожароизвестителна инсталация. Като главен изпълнител на проекта, „АКЗ-Бургас” ЕООД ще изпълни доставка на оборудване и строително-монтажни работи.

Изграждане на втори евакуационен изход и пожароизвестителна инсталация