Contacts


“AKZ” Ltd

Office 1:

Bulgaria, Burgas, Lazur 100 ground floor

Tel/Fax: +359 56 898 073

Mobile: +359 889 222 810

Email: office@akz.bg; akzburgas@gmail.com

Office 2:

Bulgaria, Burgas, Lukoil Neftochim Burgas Jsc site, 8104 PO Box 31,

Administrative building of “AKZ” fl.3

 


Deputy Manager Vesela Vasileva 0887 89 00 87 manager.otd@akz.bg
Supplies Nikolina Ilcheva 0884 99 66 09 supply@akz.bg
Certificates Milcho Tomov 0885 01 12 69 certificates@akz.bg
Transport Antoniya Bachvarova 0884 76 66 36 bachvarova@akz.bg
Chief accountant Veneta Georgieva 0889 74 04 74 schetovodstvo@akz.bg
Accounting Iliyan Peev 0885 82 91 56 acc7@akz.bg
Human Resources Lidiya Mitkova 0888 42 30 03 hr1@akz.bg
HR assistant Margarita Stoyanova 0888 92 00 75 hr3@akz.bg

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Your Message