Разширение на пристанище Бургас – част „Сгради и съоръжения“


Извършени дейности:

Строително- монтажни дейности
Нанасяне на антикорозионна защита

гр.Бургас