Ремонт на летище Варна


Извършени дейности:

Нанасяне на антикорозионна защита на резервоари за керосин

гр.Варна