Изграждане на нова сграда на инсталация „Каталитичен реформинг“


Извършени дейности:

Ново строителство на сграда с помещения за операторна станция, противопожарно- помпено отделение и подстанция 10/04 kV
Доставка на оборудване
Нанасяне на антикорозионна защита

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД