Авариен ремонт на пещ 101 на инсталация „Атмосферна и вакум- дестилация“


Извършени дейности:

Монтаж на тръбопроводи

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД