Реконструкция и модернизация на производство „Каталитичен крегинг“


Извършени дейности:

Ремонт и замяна на тръбопроводи и метални конструкции
Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД