Строителство и монтаж на инсталация за производство на инертни материали


Извършени дейности:

Изработка и монтаж на метални конструкции
Монтаж на принадлежащо оборудване
Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

с. Вратица, Каменна кариера