Монтаж на системи в когенерационна централа за електрическа и топлинна енергия


Извършени дейности:

Монтаж на външната система за газово гориво
Монтаж на паровата система
Монтаж на системата за сгъстен въздух и други системи

„EVN Bulgaria“, гр. Пловдив