Ремонт на фундамент на редуктор


Извършени дейности:

Строително- монтажни дейности
Доставка и монтаж на оборудване

„Промет Стийл” АД, гр. Дебелт