Реконструкция на КПП на Лукойл Нефтохим Бургас АД


Извършени дейности:

Разширяване на портала и монтаж на устройства за чекиране
Реконструкция и изграждане на нови помещения
Изграждане на автобусна спирка
Изграждане на осветление

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас