Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода


Извършени дейности:

Изграждане на нови помпени станции
Демонтаж и монтаж на помпи,тръбопроводи, бъркалки и др.
Демонтаж на старо и монтаж на ново окабеляване
Настройки и изпитания

АЕЦ Козлодуй