Бластиране и АКЗ на тръби за КПТО


Извършени дейности:

Бластиране на тръби
Нанасяне на антикорозионна защита на тръби

 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас