Работа на ТЕЦ в режим котелен при занижени параметри


„АКЗ-Бургас” ЕООД бе избран да достави оборудването и извърши строително-монтажни работи (СМР), пуско-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане в експлоатация на реконструкция на РОУ 140/45та и котлоагрегати КА 2, 8, 12 и монтаж на нови РОУ 10/1, 2 та и РОУ15/1, 2 та.