Изграждане на втори евакуационен изход и пожароизвестителна инсталация


„АКЗ-Бургас“ ЕООД спечели търга обявен от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за Изграждане на втори евакуационен изход и пожароизвестителна инсталация.

Като главен изпълнител на проекта, „АКЗ-Бургас” ЕООД ще изпълни доставка на оборудване и строително-монтажни работи.