СМР във фабрика Сеново


СМР във фабрика Сеново

„АКЗ-Бургас“ ЕООД ще извърши следните дейности:

  • Укрепване на фасадни панели;
  • Хидроизолация на покрив;
  • Промивен цех монолитна част;
  • Защита на стоманена носеща конструкция от корозия;
  • Възстановяване на тухлена стена на фасада север.