Новини

Новини


   Като член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), АКЗ Бургас е част от международна бизнес общност на повече от 600 фирми и организации. Използвайки събитията и мрежата на ГБИТК, АКЗ Бургас ще се запознае с хората, които вземат решенията в областта на икономиката и политиката, за да имаме актуална информация […]

АКЗ-Бургас е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара


АКЗ-Бургас в края на 2018г. е член на Българо-Руската търговско-промишлена палата (БРТПП), която е учредена още през 1988г. в специфичната форма на смесена търговска камара – първата в България. Сред основните учредители са Българската ТПП и ТПП на Руската федерация (ТПП РФ) . Освен че способства за решаването и облекчаването […]

АКЗ-Бургас е член на Българо-Руската търговско-промишлена палата