Стойност на договора:

лв.

Срок за изпълнение:

Клиент:

Детайли за проекта

2018 година е завършена е жилищна сграда с ограда, аптека и ЗОХ - Бързо хранене, в партера и подземен гараж в УПИ XI, кв. 25 "Братя Миладинови" в имот ид.07079.620.149 по кк на гр.Бургас

Споделете мечтата си.
Ние ще се погрижим тя да се сбъдне.