“АКЗ” ЕООД – Лидерът в областта на инженерно-техническите и строителните дейности

icon

Планиране и изграждане

Компанията има богат опит в областта на промишлените и гражданските обекти, ремонт на сгради и съоръжения.

icon

Производство и монтаж

От дълго време фирмата работи с всички видове метални конструкции от профилна и листова стомана.

icon

Изграждане и поддръжка

Компанията работи с промишлени и енергийни съоръжения и инсталации като магистрални тръбопроводи.

icon

Строителна механизация

Фирмата разполага с високопроизводителна техника: Автокранове, Булдозери, Верижни и комбинирани багери, Тръбоуклади, Телехендри и челни товарачи и др.

icon

Специализирани групи

Разполагаме със работни групи в областите Строителство, Механо-монтаж, Електро и КИП и А, Промишлени изолации и огнезащита на конструкции.

За “АКЗ” ЕООД

„АКЗ“ ЕООД е дружество с холдингова структура, с основна цел, трайно навлизане на пазара за индустриално строителство и услуги в региона и страната, чрез обединяване възможностите на дъщерните дружества, на които то е едноличен или мажоритарен собственик. Постигната е по- висока ефективност и качество при изпълнение на възложените проекти, при по- оптимизирани разходи. Въведени са модерни механизми и стратегии за привличане на нови инвестиции. „АКЗ“ ЕООД обединява следните дружества:

“МАР-2” ЕООД

Извършва проучване и проектиране, идейни и работни проекти, консултантски услуги и услуги по управление на проекти.

Последните новини