Стойност на договора:

1503571

лв.

Срок за изпълнение:

Клиент:

Детайли за проекта

На 20.09.2023 г. е издаден АКТ 15 за установяване годността на "Търговско-обслужваща сграда с апартаменти и туристически комплекс" в ПИ 07079.619.108 по КК на гр.Бургас, УПИ Х-14, кв. 15А, ж.к. "Братя Миладинови", бл.118 Бургас. В процес на изпълнение е вертикалната планировка на сградата. Предстои АКТ 16.

Споделете мечтата си.
Ние ще се погрижим тя да се сбъдне.