Blog Detail

Спечели търг на “Лукойл” за ремонт на пристанище “Росенец”

  • Ivan Vazov
  • 26 Sep, 2018

На 9 август възложителят ” Лукойл Нефтохим Бургас ” е подписал контракт с единствения претендент, подал оферта в другояче скъпата поръчка. Cтoйнocттa и e съвсем 30 млн. лева без Данък добавена стойност, като се планува рационализация на пирсове (кейове) 1, 2 и 3 на пристанищния терминал.

Частната рафинерия взе пристанище ” Росенец ” на концесия през 2011 година, като срокът й е 35 години. ” Лукойл Нефтохим Бургас ” оглавява класацията за най-големите компании по оборот на ” Капитал ” К100 от няколко години насам.

Абонирайте се за Капитал Четете безкрайно и подкрепяте напъните ни да пишем по значимите тематики КАПИ i ДЖИ ПИ ГРУП АД Собствен капитал 27,1 Печалба 10,1 Активи 110,3 Пасиви 83,3 Брой заети 550 Приходи 212,0 Пълен профил › Данните са за 2018 година и са по последния подаден доклад на сдружението. Сумите са в млн. лева КАПИ профили Корпоративните данни за сдружението са от осведомителния масив КАПИ. Достъпът до цялостните фирмени и секторни профили са част от абонаментния проект Капитал PRO.

Социално споделяне

Последни новини